Skip to main content

Nha Trang => Cam Ranh

Nha Trang <=> Cam Ranh
Nha Trang <=> Cam Ranh- Taxi Nha Trang => Sân Bay Cam Ranh. Hoạc Sân bay Cam Ranh => Nha Trang. Giới hạn 32km. Áp dụng khung giờ 6-19h.
- Xe 4 Chỗ : Giá 350K giảm còn 200K
- Xe 7 Chỗ : Giá 400K giảm còn 260K
- Xe 16 Chỗ :  Giá 800K giảm còn 600K