Skip to main content

Nha Trang => Đà Lạt

DA LAT
Nha Trang => Đà Lạt

 

- Nha Trang => Đà Lạt : Đi 1 chiều. Giá trọn gói.

- Xe 4 Chỗ: Giá 1,700K giảm còn 1,500K
- Xe 7 Chỗ : Giá 2,100K giảm còn 1,700K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 3,200K giảm còn 2,500K
- Nha Trang => Đà Lạt 2 chiều : Đi 2 chiều trong ngày. Miễn phí city tour tại Đà Lạt 25km Giá trọn gói bao gồm phí cao tốc, miễn phí chờ.
- Xe 4 Chỗ: Giá 2,500K giảm còn 1,900K
- Xe 7 Chỗ : Giá 3,200K giảm còn 2,200K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 3,800K giảm còn 3,000K
- Nha Trang => Đà Lạt 2 ngày : Đi 2 chiều 2 ngày, lx ở lại phục vụ. Miễn phí city tour tại Đà Lạt 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói bao gồm phí cao tốc, phí chờ.
- Xe 4 Chỗ: Giá 3,700K giảm còn 2,800K
- Xe 7 Chỗ : Giá 4,200K giảm còn 3,200K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 4,700K giảm còn 3,800K