Skip to main content

Nha Trang => Dốc Lết

DOC LET
Nha Trang => Dốc Lết

 

- Nha Trang => Dốc Lết : Đi 1 chiều. Giá trọn gói.

- Xe 4 Chỗ: Giá 750K giảm còn 650K
- Xe 7 Chỗ : Giá 850K giảm còn 750K

- Nha Trang => Dốc Lết 2 chiều : Đi 2 chiều miễn phí chờ 3h. Phát sinh thêm giờ chờ tính 50k/h. Giá trọn gói.
- Xe 4 Chỗ: Giá 1,300K giảm còn 1000K
- Xe 7 Chỗ : Giá 1,500K giảm còn 1100K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 1,800K giảm còn 1,200K