Skip to main content

Nha Trang => Hòn Bà

HON BA
Nha Trang => Hòn Bà

 

- Nha Trang => Hòn Bà : Đi 1 chiều. Giá trọn gói.

- Xe 4 Chỗ: Giá 650K giảm còn 500K
- Xe 7 Chỗ : Giá 800K giảm còn 600K

- Nha Trang => Hòn Bà 2 chiều : Đi 2 chiều miễn phí chờ 3h. Phát sinh thêm giờ chờ tính 50k/h. Giá trọn gói.
- Xe 4 Chỗ: Giá 1,100K giảm còn 750K
- Xe 7 Chỗ : Giá 1,200K giảm còn 880K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 1,900K giảm còn 1,400K